Close

Reklamační podmínky

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce.O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.bhakti.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.

Písemné a osobní oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: BHAKTI.CZ, Sadová 1480, 686 05, Uherské Hradiště. Kontaktní informace jsou uvedeny na  www.bhakti.cz v záhlaví, v nabídce kontakt.

Požadovaní náležitosti k oznámení o závadách: jméno kupujícího, adresu,telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dopěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

U zboží, kde kupující zjistí výrobní vadu (u knih např. chybějící stránky), je taková reklamace řešena výměnou vadného zboží za bezvadné, je-li u dodavatele k dispozici, jinak dohodou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Postup při reklamaci se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn.

 
V Uherském Hradišti 1. 3. 2013

 

 

Doprava a platba               Obchodní podmínky