Reklamační podmínky

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce.O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.bhakti.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.

Písemné a osobní oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: BHAKTI.CZ, Sadová 1480, 686 05, Uherské Hradiště. Kontaktní informace jsou uvedeny na  www.bhakti.cz v záhlaví, v nabídce kontakt.

Požadovaní náležitosti k oznámení o závadách: jméno kupujícího, adresu,telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dopěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

U zboží, kde kupující zjistí výrobní vadu (u knih např. chybějící stránky), je taková reklamace řešena výměnou vadného zboží za bezvadné, je-li u dodavatele k dispozici, jinak dohodou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Postup při reklamaci se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn.

 
V Uherském Hradišti 1. 3. 2013

 

 

Doprava a platba               Obchodní podmínky