Mandalové řešení stresu

Letos (2020) významně ovlivnil životy nás všech Covid-19, a to prostřednictvím různých omezení, nařízení a zákazů.To vedlo ke karanténám a extremnímu nárustu stresu mezi lidmi s důsledky jako např. pláč, křik, konflikty, nehody, rozvody atd.Karanténa s sebou nese stres, který je způsobován:Narušením každodenního fungováníVýrazným omezením pohybuPřerušením kontaktu s ostatními lidmi (jen na několik nejbližších)Uzavřením do malého prostoru bytu nebo domku. Pocity bezmoci, osamění, nejistoty, bezcílnosti, rezignovanosti, vzteku, nudy, apod.

Viníkem je tedy stres a ten vůbec neprospívá našemu zdraví.Stres, který sice nevidíme, ale cítíme ho po těle, dokážeme rychle zmírnit pomocí malování mandal. Právě mandaly nám pomáhají nalézt klid a harmonii uvnitř nás. Není náhoda, že se mandaly objevovaly v historii v obdobích největšího chaosu, aby přinesly klid a harmonii. A dnešní situaci lze přinejlepším popsat jako chaos.

Vyberte si to nejlepší mandalové řešení, zvítězte nad stresem a získejte zpět klid, harmonii a vnitřní jistotou.

Přečtěte si také:Karanténa a vztahy – jak nás ovlivňuje stres, …. a co s tím?

 

MANDALY POMŮŽOU SE STRESEM I VÁM – 2+1 ZDARMA – ZAPLAŤTE JEN 2 A DOSTANETE 3
MANDALOVÉ ŘEŠENÍ PRO DOSPĚLÉ
MANDALOVÉ ŘEŠENÍ PRO ŽENY
MANDALOVÉ ŘEŠENÍ PRO DĚTI