Close

MANDALOVÉ ŘEŠENÍ STRESU


Letos významně ovlivnil životy nás všech Covid-19, a to prostřednictvím různých omezení, nařízení a zákazů.
To vedlo ke karanténám a extremnímu nárustu stresu mezi lidmi s důsledky jako např. pláč, křik, konflikty, nehody, rozvody atd.

Karanténa s sebou nese stres, který je způsobován:

  • Narušením každodenního fungování
  • Výrazným omezením pohybu
  • Přerušením kontaktu s ostatními lidmi (jen na několik nejbližších)
  • Uzavřením do malého prostoru bytu nebo domku.
  • Pocity bezmoci, osamění, nejistoty, bezcílnosti, rezignovanosti, vzteku, nudy, apod.

Viníkem je tedy stres a ten vůbec neprospívá našemu zdraví.

Stres, který sice nevidíme, ale cítíme ho po těle, dokážeme rychle zmírnit pomocí malování mandal.

Právě mandaly nám pomáhají nalézt klid a harmonii uvnitř nás. Není náhoda, že se mandaly objevovaly v historii v obdobích největšího chaosu, aby přinesly klid a harmonii. A dnešní situaci lze přinejlepším popsat jako chaos. 

Vyberte si to nejlepší mandalové řešení, zvítězte nad stresem a získejte zpět klid, harmonii a vnitřní jistotou.

      

Přečtěte si:
Karanténa a vztahy – jak nás ovlivňuje stres, …. a co s tím?