Close

Zde naleznete informace o nákupu v obchodě BHAKTI.

A. Obchodní podmínky                    Ceny poštovného a dopravného                 
B. Reklamační podmínky A. OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Obecná ustanovení 

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.bhakti.cz se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

Informace o provozovateli internetového obchodu (dále také“prodávající“) naleznete na www.bhakti.cz v záhlaví, v nabídce kontakt.

 

II.Identifikace zboží a cena

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje aktuální sazbu DPH.

Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod formou elektronické pošty na vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že byla objednávka přijata.

 

III.Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravních společností, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR a SR).

Kupující je povinen zboží při dodání převzít.

Veškeré zboží, uvedené v našem internetovém obchodě, máme v přiměřeném množství skladem, a v pracovní dny expedujeme objednávky do 72 hodin. Je-li v objednávce větší množství, než jaké máme v uvedenou dobu skladem, řešíme celou objednávku individuálně s kupujícím.

Provozovatel virtuálního obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

 

IV.Platební podmínky

Kupujícímu bude po zakoupení zboží (úspěšném dokončení objednávky) zasláne-mail s potvrzením objednávky.

V případě platby převodem obdrží kupující v dalším e-mailu potřebné údaje pro platbu převodem (číslo účtu, variabilní symbol, částku).

K ceně zboží je připočítáno poštovné (dobírka) dle aktuálního tarifu zvoleného dopravce.

V.Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, které mu bylo zasláno poštou.

Zboží musí být vráceno nepoužité v originálním a bezvadném obalu.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní dodat zboží odběrateli, může kupující od smlouvy odstoupit a prodávající je povinen mu bez prodlení vrátit veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce -kupní smlouvě na jeho účet.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.

Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

 

VI.Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Záruční doba je dle platných zákonů 24 měsíců od zakoupení zboží.

 

B. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce.O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.bhakti.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.

Písemné a osobní oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: BHAKTI.CZ, Sadová 1480, 686 05, Uherské Hradiště. Kontaktní informace jsou uvedeny na  www.bhakti.cz v záhlaví, v nabídce kontakt.

Požadovaní náležitosti k oznámení o závadách: jméno kupujícího, adresu,telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dopěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

U zboží, kde kupující zjistí výrobní vadu (u knih např. chybějící stránky), je taková reklamace řešena výměnou vadného zboží za bezvadné, je-li u dodavatele k dispozici, jinak dohodou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Postup při reklamaci se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn.

 
V Uherském Hradišti 1. 3. 2013